Wiskunde deel 2 is in Levelwerk vervangen door Rekenkundig groep 8

Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

Er is een alternatief ontwikkeld voor Topklassers Wiskunde deel 2: Rekenkundig groep 8. Bij de serie Rekenkundig  is de inbreng van de kinderen groot en de antwoorden moeten vaak gemotiveerd worden.

De hogere-orde-denkvragen zijn interessant voor (hoog)begaafde kinderen. Rekenkundig heeft verdiepende opdrachten voor de betreffende groep en loopt niet vooruit op de volgende groep. Er is een heldere handleiding met toelichting en antwoorden beschikbaar.

Rekenkundig groep 8 is nu vast onderdeel van Levelwerk box 6 (groep 8). Actualiseer uw Levelwerk box 6 door deze uitgave op te nemen. Wij sturen u graag het nieuwste groepsoverzicht voor uw Levelwerk map. Dit kan door een verzoek per mail aan: mail@eduforce.nl

Extra uitdaging

Rekenkundig biedt extra uitdaging aan leerlingen met een hogere educatieve behoefte op het gebied van rekenen. Elk kind heeft immers recht op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs. Voor gedifferentieerd onderwijs wordt nog wel eens gekozen voor versnelling, het aanbieden van leerstof die gewoonlijk pas later in het onderwijsprogramma behandeld wordt. Het gevaar ontstaat dat er op een later moment niet of nauwelijks uitdaging meer geboden wordt. De leerling kent de stof dan al. De verveling slaat toe, de interesse voor het leren ebt weg. Het is niet meer nodig op te letten tijdens uitleg en instructie van de leerkracht. De stof is immers al bekend…

Gevaar van versnellen

De leerling kan door dit verlies aan interesse minder nauwkeurig gaan werken. Er kunnen steeds meer slordigheidsfouten ontstaan. Bovendien wordt door versnelling van de lesstof het probleem van de leerling uiteindelijk alleen maar groter. Wat kan nog aangeboden worden wanneer de leerling aan ‘het einde van de stof’ is aangekomen? Wiskundeboeken van het middelbaar onderwijs? Dan gaat hetzelfde probleem zich straks daar voordoen. “Oh, dat weet ik al.” Wég uitdaging en doorlopende leerlijn!

Een bijkomend risico is dat de leerling niet meer oplet op het moment dat er voor hem of haar nieuwe stof aangeboden wordt. Terwijl het kind eerder een hogere behoefte heeft aan lesstof, ontstaan er juist hiaten. De leerling zal lesstof en instructie mislopen en gaan onderpresteren. De uitblinker in rekenen krijgt moeite met wiskunde…

Niet versnellen

Door lesstof niet te versnellen, kan de leerling zijn of haar interesse in het rekenen juist behouden.

Robert had in zijn groep het hoogst gescoord op de Cito-toets. Dat werd natuurlijk vwo! Hij begon vol enthousiasme aan de brugklas. Nieuwe vakken, nieuwe lesstof, nieuwe uitdagingen… Maar Robert kwam snel van de koude kermis thuis. Bij wiskunde, zijn lievelingsvak, waren de sommen hartstikke simpel en worteltrekken en kwadraten had hij in de Plusklas op de basisschool allang gehad. Zuchtend deed Robert stiekem spelletjes op zijn mobiel of keek gewoon wat uit het raam. Niks aan…

Robert bleef ongeïnteresseerd. Hij wist het toch allemaal al? Tot zijn grote schrik kreeg hij na een paar maanden zijn eerste onvoldoende. Hij snapte er niets van… meer onvoldoendes volgden. Werd het tijd voor bijles? Daar had Robert echt geen zin in. Hij zou zich kapot schamen als zijn vrienden erachter kwamen…

Maar het schooljaar liep niet goed af. Bleef hij zitten? Dan was er geheid helemaal geen uitdaging meer voor hem. Dan maar afstromen naar de Havo. De havo-wiskunde bleek te gemakkelijk. Eerst haalde hij nog voldoendes, maar ook daar kwamen er onvoldoendes achteraan. Zijn belangstelling was weg. Uiteindelijk haalde Robert met moeite het vmbo…

Dit lijkt misschien een bizar voorbeeld, maar het gebeurt echt. En zelfs vaker dan we denken. Versnellen door het overslaan van één of zelfs meerdere klassen, kun je ter discussie stellen of in overweging nemen, maar het versnellen van lesstof is werkelijk funest voor het leerproces van de leerling.

Het uitgangspunt bij Rekenkundig is niet versnellen, maar juist verdiepen en verbreden. Bij verdieping wordt dieper ingegaan op de leerstof die bij het betreffende leerjaar hoort. Verbreding speelt zich af op gebieden die buiten het normale leerstofaanbod liggen.

Met Rekenkundig wordt zodanig gedifferentieerd dat de leerling steeds kan blijven functioneren en zich kan blijven ontwikkelen. Met Rekenkundig is er de juiste aandacht voor het begaafde kind binnen passend onderwijs.

Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

Gerelateerde berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken..