levelwerk-mobile-header

Levelwerk is dé uitdaging voor slimme en (hoog)begaafde leerlingen!

Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten en kan worden gebruikt vanaf groep 3 t/m groep 8. Met de aanschaf van Levelwerk heb je voor slimme en (hoog)begaafde leerlingen een passend en kant-en-klaar leerstofaanbod in je eigen school. Het is eenvoudig te implementeren en staat los van de methodes. Leerlingen werken met een gecompacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk. Dit alles gebeurt zoveel mogelijk in de eigen groep.

De lat ligt hoog: er valt echt iets te leren. Levelwerk biedt materiaal voor taal, lezen, rekenen en een grote variatie aan opdrachten. Hierbij kun je denken aan techniek, creativiteit, puzzels en denkspellen. Er is aandacht voor executieve functies en metacognitieve vaardigheden met creatieve, technische, sociale en kunstzinnige opdrachten.

We vinden het van groot belang dat de leerlingen zich thuis voelen in hun groep, los van de leerstof die zij maken. De kinderen plannen hun werk in groep 3 en 4 samen met de leerkracht en worden daar in de loop van de schooljaren steeds zelfstandiger in. De leerkracht heeft in het proces een coachende rol, waarbij het van belang is dat de leerlingen zelf gaan zien welke leerstappen zij moeten maken. Natuurlijk is er ook instructie van de leerkracht nodig.

Wat biedt Levelwerk?

Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Elke groep heeft zijn eigen box. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen. Je hebt een kant-en-klare methode voor (hoog)begaafdheid op school, in elke klas.

Leren leren

Met het leerstofaanbod van Levelwerk leer je intelligente kinderen leren. Op het moment dat er moeilijker leerstof wordt aangeboden en het kind merkt dat er echt iets wordt gevraagd aan inspanning, ontstaat er een eerste reactie van schrik. Het kind beseft dat er gewerkt moet worden en dat er mogelijk fouten worden gemaakt, omdat ze het niet meteen snappen. Dat geeft een gevoel van onzekerheid en spanning.

Het is bij het aanbod van moeilijke leerstof juist de bedoeling dat kinderen leren de confrontatie aan te gaan met dit gevoel. Alleen op deze wijze leren ze wat het proces van ‘leren’ inhoudt. Het is nodig dat dit op jonge leeftijd wordt aangeleerd, want oefening baart kunst.

Wat is de inhoud van Levelwerk?

Levelwerk bestaat uit 7 levels, te gebruiken vanaf groep 3. In elk level zitten 5 blokken, in totaal zijn er 35 blokken. In elk blok zitten 3 cellen: een cel ‘taal/lezen’, een cel ‘rekenen’ en een cel ‘allerlei’, in totaal meer dan 240 opdrachten. Er zijn 7 Levelwerk boxen, voor de verschillende jaargroepen:

Levelwerk box 1 voor groep 3
Levelwerk box 2 voor groep 4
Levelwerk box 3 voor groep 5
Levelwerk box 4 voor groep 6
Levelwerk box 5 voor groep 7
Levelwerk box 6 voor groep 8
Levelwerk box 7 voor groep 8 uitloop

Doorlopende technieklijn

In elke Levelwerk box zitten techniekmaterialen met opbouwende moeilijkheid, van echte constructie, tandwielen, elektriciteit, duurzame energie tot en met het opwekken van je eigen energie. Met korte en duidelijke opdrachtkaarten waarop open ontwerpopdrachten staan. Ontwerpend leren helpt leerlingen verder in hun creatieve denkproces.

Levelspel

Levelspel is Levelwerk voor kleuters (groep 1 + 2). Het is een gestructureerd pakket puzzel- en andere opdrachten voor kleuters die ‘meer’ kunnen. Het bereidt kinderen voor op het werken met Levelwerk. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen.

Levelwerk updates

Regenmatig updaten we Levelwerk om de kinderen meer uit te dagen. We vragen meer inbreng van de leerlingen. Wil je Levelwerk updaten? Dat kan! We sturen je gratis de nieuwste groepsoverzichten toe, die je in de bestaande Levelwerk mappen kunt vervangen. Stuur daarvoor een mailtje met welke Levelwerk boxen je op school gebruikt naar: mail@eduforce.nl

Start met typen en druk op enter om te zoeken..