levelwerk-mobile-header

Veelgestelde vragen

Kan ik Levelwerk invoeren zonder begeleiding/ implementatietraining?

Veel scholen in Nederland werken inmiddels met enthousiasme met Levelwerk. Levelwerk is een compleet pakket, alles zit in de betreffende Levelwerk box, dat wil zeggen de (spel)materialen en de handleiding voor de leerkracht. Levelwerk is dusdanig opgesteld dat het zonder begeleiding/implementatie is in te voeren. In de handleiding staat beschreven hoe Levelwerk gebruikt moet worden en hoe de begeleiding van de kinderen kan plaatsvinden. In de handleiding staan ook de werkschema’s (groepsoverzichten) voor de kinderen. Het schooljaar is onderverdeeld in 5 blokken, elk blok is steeds tussen de schoolvakanties. De opdrachten uit het blok worden door de kinderen gemaakt. Hiermee heeft u een gestructureerd programma voor de (hoog)begaafde kinderen op school. Het schema stelt je ook in staat om te differentiëren op taal- en rekensterke kinderen.

Voor wie is Levelwerk bedoeld?

Levelwerk is bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben omdat ze vaak snel klaar zijn met hun opdrachten en ‘meer’ aan kunnen. Veel intelligente en (hoog)begaafde kinderen vervelen zich regelmatig op school. Met name de gemakkelijke leerstof, de stap voor stap uitleg en de vele oefeningen leiden vaak tot frustratie. Met de opdrachten en materialen van Levelwerk leg je ook voor hen de lat hoog.

Leerlingen die excellent presteren, zowel op Cito als op methodegebonden toetsen kunnen aan de slag met Levelwerk. Bij deze leerlingen moet er sprake zijn van een hoge 1 op begrijpend lezen, rekenen en wiskunde. Daarnaast moet er een prognose van een hoge 1 in de vaardigheidsscore worden weergegeven. Levelwerk is ook bedoeld voor intelligente en (hoog)begaafde kinderen, die op grond van een zorgvuldige diagnose met een signaleringsinstrument, zoals Sidi PO, als begaafd worden gediagnosticeerd.

Voldoet Levelwerk aan de Referentieniveaus?

Levelwerk voldoet in ruime mate aan de referentieniveaus. Er is bij Levelwerk sprake van een gestructureerde leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen op een breed terrein.

Hoe kan ik mijn bestaande Levelwerk boxen op scholen opdaten?

De laatste jaren zijn veel gedateerde spullen vervangen door prachtige nieuwe materialen. Deze zijn speciaal geschreven voor deze intelligentie en (hoog)begaafde kinderen, onder andere op het gebied van kunst, cultuur en techniek. Levelwerk is daarmee geen statische leerlijn, we blijven werken aan verdere ontwikkelingen.

Regelmatig updaten we Levelwerk om de kinderen meer uit te dagen. We vragen meer inbreng van de leerlingen. Wil je Levelwerk updaten? Dat kan! We sturen je gratis de nieuwste groepsoverzichten toe, die je in de bestaande Levelwerk mappen kunt vervangen. Stuur daarvoor een mailtje met welke Levelwerk boxen je op school gebruikt naar: mail@eduforce.nl.

Welke updates zijn er doorgevoerd in Levelwerk?

We hebben voor onderstaande werkboeken een alternatief ontwikkeld, waarbij de inbreng van de kinderen groter is en waarbij ze veel vaker hun antwoord moeten motiveren. Dit zijn de zogenoemde hogere-orde-denkvragen die voor (hoog)begaafde kinderen erg interessant zijn.

– Taalmeesters deel 1 is vervangen door Denken over Taal groep 3.
– Taalmeesters deel 2 is vervangen door Denken over Taal groep 4.
– Taalmeesters deel 3 is vervangen door Denken over Taal groep 5.
– Plustaak taal/lezen 3/4 is vervangen door Taal(eigen)wijs groep 3.
– Plustaak taal/lezen 4/5 is vervangen door Taal(eigen)wijs groep 4.
– Woordenschat fase 3 is vervangen door Pienter deel 2.
– Super denkwerk deel 1 is vervangen door Pluswerk Prik en Ko groep 5.
– Super denkwerk deel 3 is vervangen door Pluswerk Prik en Ko groep 6.
– Super denkwerk deel 2 is vervangen door Pluswerk Prik en Ko groep 7.
– Super denkwerk deel 4 is vervangen door Pluswerk Prik en Ko groep 8.
– Topklassers Spaans is vervangen door Denken over Taal groep 7.
– Topklassers Duits is vervangen door Denken over Taal groep 8.
– Reis om de wereld is vervangen door Poster Eten en gegeten worden deel B.
– Journalistiek is vervangen door Denken over Taal groep 6.
– Dierenrijk is vervangen door Poster Eten en gegeten worden deel A.
– Op naar ’t VO deel 1 is vervangen door Denken over Taal groep 7.
– Op naar ’t VO deel 2 is vervangen door Denken over Taal groep 8.
– Leeskrakers 1 is vervangen door Kunstgeschiedenis De Oudheid.
– Rekenmeesters deel 1 is vervangen door Rekenkundig groep 3.
– Rekenmeesters deel 2 is vervangen door Rekenkundig groep 4.
– Rekenmeesters deel 3 is vervangen door Rekenkundig groep 5.
– Rekenmeesters deel 4 is vervangen door Rekenkundig groep 6.
– Topklassers Wiskunde deel 1 is vervangen door Rekenkundig groep 7.
– Topklassers Wiskunde deel 2 is vervangen door Rekenkundig groep 8.
– Topklassers Frans is vervangen door Poster Mijn droomhuis en Poster Mijn droomauto.
– Rekentijgers 3B is vervangen door Denken in Getallen groep 3.
– Rekenpuzzels 4 is vervangen door Denken in Getallen groep 4.
– Rekenpuzzels 5 is vervangen door Denken in Getallen groep 5A De Robotfabriek.
– Rekentijgers 5B is vervangen door Denken in Getallen groep 5B Leven op aarde.
– Rekentijgers 6A is vervangen door De wereld als rekensom deel 1 groep 6.
– Rekentijgers 6B is vervangen door Denken in Getallen groep 6A.
– Rekentijgers 7A is vervangen door Denken in Getallen groep 7A.
– Rekentijgers 7B is vervangen door De wereld als rekensom deel 1 groep 7.
– Rekentijgers 8A is vervangen door Denken in Getallen 8A.
– Rekentijgers 8B is vervangen door De wereld als rekensom deel 1 groep 8.
– Verrijkinsgwerk Koning Arthur is vervangen door Taal(eigen)wijs groep 7.
– Topklassers Wiskunde 4 is vervangen door Rekentijger 8B.

Indien je graag wilt overstappen, sturen we je gratis de nieuwe opdrachtverdeling toe die je in de bestaande Levelwerk mappen kunt vervangen. Stuur daarvoor een mailtje met welke Levelwerk boxen je op school gebruikt naar: mail@eduforce.nl. Bijna alle scholen stappen over op de nieuwe materialen om de kinderen nog meer uitdaging en creatieve opdrachten te geven.

Kan Levelwerk zonder instructie en hulp zelfstandig worden gemaakt?

Levelwerk vraagt begeleiding. De meest ideale werkwijze is om één keer per week een half uur met kinderen samen over Levelwerk te praten. Het is aan te raden om deze gesprekken echt in te plannen op een vast moment in de week. Naast dit wekelijkse gesprek kun je van tijd tot tijd hulp bieden tijdens je hulpronde. Wanneer leerlingen in staat zouden zijn om zelfstandig te werken aan verrijkingsopdrachten, dan betekent dit direct dat de stof te makkelijk is dat het ‘leren leren’ niet plaatsvindt.

De begeleider heeft hierbij de rol als coach op metaniveau: wat gaat goed, waar loop je tegenaan, hoe ga je daarmee om, hoe lossen andere kinderen dit op… Het is niet de bedoeling van de Levelwerk begeleider op de hoogte is van alle inhoudelijke opdrachten, dat is met name voor de bovenbouw opdrachten ook te complex.

Aan welke doelen werk je met Levelwerk?

Levelwerk is bedoeld voor die leerlingen die de kerndoelen, ingebed in de reguliere methode, ruimschoots hebben behaald, objectief bepaald door CITO (doortoets) scores. Levelwerk moet worden gezien als een aanvulling daarop.

In het boek van Marielle van der Stap (12013,2014): ‘Van kerndoel tot referentieniveau’ (Amsterdam, Uitgeverij SWP), wordt aangegeven dat er voor meer- en hoogbegaafde kinderen sprake moet zijn van een verdiept arrangement, in de vorm van compacten en verrijken. Hierin worden tips gegeven, maar er is geen wettelijke eis aan vorm en inhoud. In het nieuwe voorlopig waarderingskader PO dec. 2014 van de Inspectie PO wordt aangegeven: “Er is voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod krijgen op een ander niveau dan de leeftijdsgroep een (ontwikkelings)perspectief opgesteld”. Over inhoud of eisen van zo’n perspectief wordt niet gesproken. Levelwerk is zo’n ontwikkelingsperspectief.

Levelwerk heeft geen enkele relatie met methodes, het is echt een aparte leerlijn, in inhoud en in structuur. Doel van levelwerk is met name: op een gestructureerde wijze uitdagende en afwisselende opdrachten bieden, waardoor met name de motivatie en het leergedrag van excellente en (hoog)begaafde leerlingen wordt gestimuleerd/verbeterd.

Een koppeling met kerndoelen is inhoudelijk niet nodig, omdat deze leerlingen daar al boven zitten. Het accent van de leerkracht hoort ook op dat doel te liggen: stimuleren van leergedrag. De inhoud is van Levelwerk, zeker van de laatste upgedate versie is zeer uitdagend en interessant voor leerlingen.

Hoeveel tijd vraagt Levelwerk?

Levelwerk vraagt een investering van circa 1 á 1 ½ uur per dag. Het is het beste om deze tijd op het rooster in te plannen. Dat betekent stevig compacten en stevig verrijken.

Kun je delen van Levelwerk gebruiken, bijvoorbeeld alleen rekenen?

Met Levelwerk kun je heel eenvoudig differentiëren. Bij de opdrachtverdeling is een onderverdeling gemaakt tussen Taal/lezen, Rekenen en Overig. In Overig zitten onder meer de techniekopdrachten, denkspellen, kunstzinnige opdrachten etc. Voor slimme rekenaars kun je alleen het rekengedeelte van de opdrachtkaarten aanbieden als verrijkingswerk.

Kunnen leerlingen samenwerken met Levelwerk?

Bij Levelwerk kan goed worden samengewerkt. Vooral de open opdrachten nodigen uit tot samenwerken. Het is wel aan te bevelen dat je voor een goede afwisseling zorgt. Het is belangrijk dat kinderen ook leren om individueel aan opdrachten te werken en voorkom dat ze te veel kunnen meeliften. In de nieuwe werkboeken van Levelwerk wordt aangegeven wat de samenwerkopdrachten zijn. Daarbij wordt veelal aangegeven wanneer je kan samenwerken en wanneer je moet samenwerken. De opdrachten zijn hier speciaal op geschreven, we verwachten het maximale uit de leerlingen te halen.

Is Levelwerk inspectieproof?

Ja, in het boek van Marielle van der Stap ‘Van kerndoel tot referentieniveau’ (Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2013/2014), wordt aangegeven dat er voor meer- en hoogbegaafde kinderen sprake moet zijn van een verdiept arrangement, in de vorm van compacten en verrijken. Hierin worden tips gegeven, maar er is geen wettelijke eis aan vorm en inhoud. In het nieuwe voorlopig waarderingskader PO dec 2014 van de Inspectie PO wordt aangegeven: ‘Er is voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod krijgen op een ander niveau dan de leeftijdsgroep een (ontwikkelings)perspectief opgesteld’. Over inhoud of eisen van zo’n perspectief wordt niet gesproken.

Hoe beoordeel je Levelwerk?

Het is de bedoeling dat Levelwerk zo veel mogelijk door de leerling zelf wordt nagekeken. In het wekelijks overleg kun je een scan maken van het gemaakte werk. Op deze wijze kost het weinig tijd. In het gesprek kun je vervolgens in gaan op successen en knelpunten. Leg de lat daarbij hoog, maar probeer het kind zo veel mogelijk eigenaar te laten zijn van het werken. De begeleider heeft hierbij de rol als coach op metaniveau: wat gaat goed, waar loop je tegenaan, hoe ga je daarmee om, hoe lossen andere kinderen dit op…

Sommige onderdelen moeten worden gepresenteerd. Je kunt er voor kiezen om dat in de kleine groep van Levelwerkers te doen, maar het kan ook in de gehele groep.

Hoe meet je de opbrengsten?

De monitoring van Levelwerk vindt plaats in het wekelijks overleg, hét centrale punt. Daarbij kan je gebruik maken van het leerlingboek. De Levelwerker ontvangt bij elk blok een nieuw leerlingboek.

Plannen – overnemen op de taakbrief
Uitvoeren – wekelijks overleg
Evalueren – aan het einde van het blok
Aandachtspunten voor volgend blok
Beoordelen – aan het eind van het blok

Is Levelwerk geschikt voor leerlingen die zeer slim zijn en waarbij de werkhouding te wensen overlaat (onderpresteren)?

Eén van de oorzaken van onderpresteren is een slechte leer-/werkhouding. Zo’n werkhouding wordt vaak ontwikkeld door een te lang te simpel onderwijs aanbod waardoor er een gecreëerde studieluiheid ontstaat. Deze studieluiheid resulteert in onderpresteren. De leerbehoefte van deze leerling is juist de confrontatie zoeken met moeilijke stof, waardoor het leergedrag wordt ontwikkeld. Levelwerk kan hierbij de oplossing bieden. Het gaat dan ‘leren leren’, een vaardigheid die reguliere kinderen leren met vallen en opstaan.

In welk blok van Levelwerk starten de leerlingen als ze halvewege het schooljaar met Levelwerk starten?

Leerlingen laat je starten in blok 1, ook wanneer het later in het jaar start. Het schooljaar is verdeeld in 5 blokken, waarbij er een oplopende moeilijkheidsgraad tussen blokken is.

Ik wil meer weten over een Levelwerk training/ begeleiding. Hoe vraag ik dat aan?

Levelwerk is bedoelt om in de klas in te zetten en zonder begeleiding in te kunnen voeren. In elke Levelwerk box zit een handleiding waarin alles staat wat je moet weten. De Levelwerkboxen worden compleet geleverd en direct in te zetten. Een aanvullende begeleiding/ implementatietraining kan nuttig zijn om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en om de algemene kennis over hoogbegaafdheid van leerkrachten, IB’ers en coördinatoren te verhogen. Daarvoor kun je een training aanvragen door een mail te sturen naar mail@eduforce.nl zodat een onderwijsadviseur contact kan opnemen om te kijken wat het huidige en gewenste niveau is.

Mijn kind is niet hoogbegaafd, maar heeft wel een grote interesse in topografie en wereldoriëntatie. Kan hij gebruik maken van Levelwerk om zijn interesse te voeden?

Levelwerk is niet bedoeld als kiesbox, waaruit kinderen zelf interessante onderwerpen mogen kiezen. Het is echt een leerlijn voor hele slimme kinderen, met verplichte opdrachten en wat dat betreft geen keuzewerk. De inhoud van de boeken en de bijbehorende opdrachten passen bij dat niveau. Scholen stemmen Levelwerk af op deze doelgroep, met bijpassende begeleiding. Dat uw kind niet hoogbegaafd is, betekent niet persé dat hij/zij niet gebruik kan maken van de wereldoriënterende onderwerpen uit Levelwerk, maar u dient rekening te houden met de moeilijkheidsgraad. U kunt met school overleggen of hij een keer een boekje mag proberen, u kunt ook vragen of de school een losse set boeken over één of enkele onderwerpen aan wil schaffen, dat kan op www.eduforce.nl.

Mocht de school hier niet in mee willen gaan, dan raad ik u aan om in de boekhandel of bibliotheek te zoeken naar mooie boeken over de onderwerpen die uw kind interessant vindt.

Zijn de formulieren van Levelwerk, zoals bijvoorbeeld het planformulier en de levelwerkkaart, ook digitaal verkrijgbaar? Dit is handig om de kaarten aan te kunnen passen op de individuele leerling.

Ja, klik hier om het boekje “Leerlingboek levelwerk 2014” te downloaden.

Mijn dochter zit in groep 8. Zij werkt in Levelwerk met taal. Zij moet echter eerst met de klas meedoen met de gewone taalles en mag daarna pas met het Levelwerk starten. Is dit gebruikelijk?

De specifieke reden waarom de leerkracht deze werkwijze volgt, kennen we niet en daarom kunnen we daar niets over zeggen. In algemene zin is het zo dat Levelwerk wordt aangeboden voor excellente en/of (hoog)begaafde kinderen, waarbij de basisstof uit de methode wordt gecompact (en delen worden geschrapt) en waarin de blokken uit Levelwerk als verplicht werk wordt aangeboden.

Levelwerk is hierbij dus niet iets wat mág, maar wat móet. In de basisstof moet dan flink worden geschrapt, om tijd te maken voor deze lijn. De kinderen die hiervoor worden geselecteerd, op basis van zorgvuldig onderzoek, kunnen dit goed aan. De basisstof is voor hen veel te simpel. Het komt voor dat een kind delen uit Levelwerk maakt, bijvoorbeeld alleen het rekenprogramma of het taalprogramma, met hetzelfde verplichte karakter, ook op basis van onderzoek. Daarnaast kiezen scholen er soms voor om delen uit Levelwerk als een vorm van ‘pluswerk’ aan te bieden, voor hard werkende leerlingen, die snel klaar zijn. Deze vorm van Levelwerk is meer vrijblijvend en facultatief. Het lijkt er op dat de leerkracht van uw kind deze keuze heeft gemaakt.

Is er ook Levelwerk voor kleuters?

Levelspel is Levelwerk voor kleuters (groep 1 + 2). Het is een gestructureerd pakket puzzel- en andere opdrachten voor kleuters die ‘meer’ kunnen. Het bereidt kinderen voor op het werken met Levelwerk. In elke Levelspel box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen.

Hiermee worden de kleuters voorbereid op het echte Levelwerk. Bovendien werken de kinderen uit groep 3 met Levelspel die de instap in Levelwerk nog te moeilijk vinden, vaak doordat deze kinderen nog niet kunnen lezen.

Klik hier om verder te lezen…

Hoe kan ik een zichtzending aanvragen?

Veel scholen in Nederland werken met enthousiasme met Levelwerk. Indien je overweegt om te starten met Levelwerk, bieden we de mogelijkheid om een zichtzending aan te vragen.

Levelwerk is een compleet pakket, alles zit in de betreffende Levelwerk box, dat wil zeggen de (spel)materialen en de handleiding voor de leerkracht. Er is een Levelwerk box samengesteld voor elke groep, voor groep 3 t/m 8. In de handleiding staat beschreven hoe Levelwerk gebruikt moet worden en hoe de begeleiding van de kinderen kan plaatsvinden. Voor kleuters hebben we Levelspel ontwikkeld. Met Levelspel worden kleuters voorbereid op het echte Levelwerk. Daarnaast werken de kinderen uit groep 3 met Levelspel, voor wie de instap in Levelwerk nog net te hoog is, vaak doordat de kinderen nog niet kunnen lezen.

We kunnen een zichtzending toesturen van één of meerdere boxen. We kunnen bijvoorbeeld Levelspel box 1 (voor de kleuters) en Levelwerk box 3 (groep 5) toezenden. De factuur wordt automatisch gecrediteerd wanneer de boxen binnen ongeveer 3 weken weer bij ons retour zijn. Dit is geen enkel probleem, u heeft dan voldoende tijd om te beoordelen of Levelwerk bij jullie school past. Stuur een mail naar mail@eduforce.nl om een zichtzending aan te vragen.

Hoe kan ik leerlingen signaleren die met Levelwerk aan de slag kunnen gaan?

De Sidi PO kan je hierbij helpen. Het bepalen van deze leerbehoefte begint met een goede wijze van signalering. Cognitief talentvolle kinderen worden lang niet altijd herkend. Bij een algemene, oppervlakkige beoordeling wordt bijna de helft van de (hoog)begaafde kinderen onderschat. En kinderen die niet vroegtijdig worden gesignaleerd, lopen kans gedemotiveerd te raken, krijgen eerder problemen met leerstrategieën en lopen het risico te onderpresteren.

De online SiDi PO is een toolbox voor cognitief talent en helpt jou om tot een professionele signalering en schooldiagnose voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen te komen. Er is een keuze uit 10 tools, overzichtelijke stappen, waarmee jij met je collega’s, ouders en kind kunt nagaan of er sprake is van een leervoorsprong/ hoge begaafdheid en welke belemmeringen er eventueel zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat jij regisseur bent. SiDi PO is geen protocol, waarbij jij alle stappen verplicht moet zetten, maar een toolkit van instrumenten, waar je naar eigen behoefte gebruik van kan maken.

Met SiDi PO krijg je een helder beeld van talenten en persoonlijkheidskenmerken van leerlingen, op zowel cognitief als mentaal/emotioneel en sociaal vlak.

Lees hier verder over Sidi PO. 

Start met typen en druk op enter om te zoeken..