Rekenkundig in Levelwerk is een groot succes

Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

“Sanne vindt Rekenkundig super leuk en eerlijk gezegd snapt ze er veel meer van dan ik had gedacht. Dat ze bijvoorbeeld begrijpt dat je 5 kilometer in een half uur fietst, als je 10 kilometer in 1 uur fiets, had ik niet verwacht. Best knap van een zesjarige om die woorden om te zetten in rekenkunde.”

“Sommige opgaven zijn trouwens best lastig voor Sanne. De ‘winst’ voor haar is dat ze de tussenoplossingen moet gaan opschrijven. Dat is ze niet gewend. Ze geeft normaliter in één keer het antwoord. Deze opgaven zijn daar te moeilijk voor. Rekenkundig is een groot succes. Het kennis- en leervermogen is (in ieder geval voor Sanne) heel goed ingeschat. Ik dacht zelf dat het te hoog gegrepen was.”

Je ziet bij veel plusleerlingen dat het schoolwerk ze gemakkelijk (vaak té gemakkelijk) afgaat. Op zich niet erg, alleen het gevaar zit er dan in dat de uitdaging verdwijnt; er ontstaat een houding van gemakzucht en op de tweede (niet onbelangrijke) plaats leunt zo’n leerling snel achterover, gaat minder opletten (snapt het toch al), tot het moment dat er stof aangeboden wordt die nieuw is. Als er dan niet opgelet wordt, gaat het mis. Je ziet vervolgens dat leerlingen die met een hoge cito-score aan het vwo beginnen, afzakken naar havo en uiteindelijk met de hakken over de sloot vmbo halen. Dat is natuurlijk eeuwig zonde.

Een ander gevaar van leerstof die niet voldoende uitdaging biedt, is dat er niet voldoende aanspraak wordt gedaan op het doorzettingsvermogen. Het is heel mooi dat Sanne tussenstappen moet nemen en meer moeite moet doen om de oplossing te vinden. Voor plusleerlingen is het goed om lesstof te hebben die soms nét te hoog gegrepen is. Fouten maken mag. Sterker nog: het is goed om ook fouten te maken of een keer iets niet te kunnen.

Pluskinderen zijn slim. Vaak slimmer dan wij denken. Ze leiden ons gemakkelijk om de tuin. Natuurlijk mogen kinderen kind zijn, en hoeven ze niet de hele dag te leren en te presteren. Voldoende uitdaging is wel belangrijk om zich te blijven ontwikkelen op hun eigen niveau, zodat ze echt zichzelf kunnen zijn.

Rekenkundig in Levelwerk

De volgende delen van Rekenkundig zijn in Levelwerk opgenomen:

– Rekenmeesters deel 1 is vervangen door Rekenkundig groep 3.
– Rekenmeesters deel 2 is vervangen door Rekenkundig groep 4.
– Rekenmeesters deel 3 is vervangen door Rekenkundig groep 5.
– Rekenmeesters deel 4 is vervangen door Rekenkundig groep 6.
– Topklassers Wiskunde deel 1 is vervangen door Rekenkundig groep 7.
– Topklassers Wiskunde deel 2 is vervangen door Rekenkundig groep 8.

Indien je graag wilt overstappen, dan stuurt Uitgeverij Eduforce op verzoek de nieuwe opdrachtverdeling mee voor in de bestaande Levelwerk mappen.

Met Rekenkundig haal je een leuke en leerzame rekenmethode in school. Hoogbegaafde kinderen krijgen de mogelijkheid om zich vast te bijten in de moeilijke rekenopgaven. Ze gaan plezier beleven aan het oplossen van de rekenraadsels. Ze leren om door te zetten en ze leren dat fouten maken helemaal niet erg is. Maar welke rekendoelen worden eigenlijk behaald?

Het hoofddoel van Rekenkundig is om leerlingen voldoende uitdaging te bieden in rekenen en ze plezier te laten beleven aan het oplossen van puzzels en rekenraadsels. Rekenkundig sluit aan bij iedere rekenmethode die als basis gebruikt wordt in het klassikale onderwijsprogramma voor het basisonderwijs. Het biedt de leerlingen geen didactieken, zodat verwarring met de gebruikte rekenmethodes wordt voorkomen. Voorop staat verdieping, zeker geen versnelling.

Ontdekkend en onderzoekend leren

Rekenkundig gaat uit van realistisch rekenen. De meeste opgaven zijn verhaal- en contextsommen, waarbij ontdekkend en onderzoekend leren de essentie vormen. De leerkracht of begeleider kan de kinderen hierin coachen en stimuleren. De leerling zal zelf de rekenopgaven moeten ontrafelen. Om ze meer grip te laten krijgen op het leerproces en hun eigen leren, kun je op meta-niveau vragen stellen. Vragen die gericht zijn op meta-niveau zijn bijvoorbeeld: ‘Waar loop je tegenaan?’; ‘Waarom lukt het niet?’; ‘Hoe kun je ervoor zorgen dat het je wel lukt?’

Door het stellen van metavragen stimuleer je het ‘leren-leren’ en vergroot je het eigenaarschap van de leerlingen. Ze krijgen daardoor de kans hun zelfbeeld en de eigen verantwoordelijkheid te vergroten en beter eigen keuzes te maken. Leerlingen zullen meer gemotiveerd zijn in het oplossen van de moeilijke rekenopgaven.

Rekendoelen

Rekenkundig bestaat uit een serie van 6 delen, voor elke groep (vanaf groep 3) is een werkboek beschikbaar. De opdrachten zijn gericht op de ontwikkeling van het rekenkundig inzicht. In de verschillende rekenopdrachten worden rekenactiviteiten toegepast welke aansluiten bij de rekendoelen van bestaande methodes.

De rekendoelen worden op het niveau van de groep gecombineerd om het rekenkundig inzicht te vergroten, te verbreden en te verdiepen. Zo komen onder andere deze rekendoelen aan de orde:

– Getalbegrip
– Basisvaardigheden rekenen
– Structuren en relaties tussen getallen
– Meten en meetkunde
– Schema’s
– Tabellen en grafieken
– Kaarten
– Rekenpuzzels
– Tekenen
– Bouwen en inzicht
– Abstraheren
– Redeneren
– Ontwikkelen van creativiteit
– Studievaardigheid

Alle rekendoelen staan vooraan in elke handleiding (incl. antwoorden) die voor elke groep beschikbaar is. Rekenkundig laat leerlingen nadenken, rekenopgaven uitleggen én het vraagt zelfreflectie van de leerling. Wie wil zich daar niet in vastbijten?

Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

Gerelateerde berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken..