levelwerk-mobile-header

Jan Kuipers

Jan Kuipers is de bedenker van Levelwerk. Als gespecialiseerd senior onderwijsadviseur op het gebied van hoogbegaafdheid heeft hij leerkrachten en IB’ers begeleidt bij het werken met (hoog)begaafde leerlingen en traint hij schoolteams op het gebied van (hoog)begaafdheid.

“Levelwerk bleek een schot in de roos. Het wordt op zeer veel scholen gebruikt en de reacties zijn lovend. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn er blij mee. Levelwerk is daarmee een begrip geworden in Nederland en daar ben ik echt trots op.

In de eerste jaren was Levelwerk opgebouwd uit een beperkt aantal beschikbare middelen. De laatste jaren zijn veel gedateerde spullen vervangen door prachtige nieuwe materialen. Deze zijn speciaal geschreven voor deze intelligentie en (hoog)begaafde kinderen, onder andere op het gebied van kunst, cultuur en techniek. Levelwerk is daarmee geen statische leerlijn, we blijven werken aan verdere ontwikkelingen.

Er klinken nog wel eens stemmen, die beweren dat leerkrachten door een zgn. activerende didactiek zelf verrijkende opdrachten moeten bedenken met behulp van reguliere methodes. Er zullen inderdaad leerkrachten zijn die dat kunnen, maar ik vind dat je dat niet structureel van leerkrachten mag vragen. Dagelijks lesgeven in een groep met grote verschillen tussen kinderen is al lastig en ingewikkeld genoeg. Dat vraagt veel energie, tijd en aandacht. Goed lesgeven is een samenspel tussen visie, vakmanschap en goede materialen. Met Levelwerk heb je een uitstekend materialenaanbod voor excellente en (hoog)begaafde kinderen.”

Jan Kuipers is auteur van:

• ‘Sidi PO’, een gestructureerd signalerings- en diagnoseprotocol voor leerlingen van groep 1 t/m 8.
• ‘Levelspel’, een gestructureerd pakket met materialen, speciaal ontwikkeld voor kleuters die meer kunnen.
• ‘Levelwerk’, een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het primair onderwijs.
• ‘De Kracht in jezelf’, een programma voor hulp bij onderpresteren.

 

Start met typen en druk op enter om te zoeken..