Levelwerk: ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’

Opdracht Levelwerk
Groep 6 en 7: blok 3 ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’
Groep 8: blok 2 ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’

Vraag leerkracht

Op de Levelwerkkaart van groep 6, 7 en 8 staat een opdracht over de les ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Is dit een werkblad? Of staat dit in een boekje? Ik kan het nergens vinden. Kunt u mij vertellen waar dat staat?

Dit is de opdracht voor de leerling:
Ga bij de les ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ in plaats van de vragen uit de methode zelf 8 vragen bedenken. Bespreek dit met je juf of meester. Samen met een andere leerling mag. Zoek de antwoorden op en geef hierover een les in je groep.

Antwoord Jan Kuipers

Het begrip ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ komt uit de kerndoelen PO en is de hedendaagse omschrijving van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. We bedoelen hier dus mee dat leerlingen zelf vragen gaan bedenken uit deze lessen en daarmee aan het werk gaan.
Succes!

De kerndoelen primair onderwijs Oriëntatie op jezelf en de wereld

In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.

Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

Waar mogelijk worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Dit komt het ‘begrijpen’ door leerlingen ten goede en draagt voorts bij aan vermindering van de overladenheid van het onderwijsprogramma. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Vier domeinen

De kerndoelen van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld zijn ingedeeld in vier domeinen:

– Mens en samenleving (kerndoelen 34 t/m 39)
– Natuur en techniek (kerndoelen 40 t/m 46)
– Ruimte (kerndoelen 47 t/m 50)
– Tijd

Levelwerk is een toegankelijke, kindvriendelijke leerlijn voor hoogbegaafdheid die eenvoudig door de leerkracht te implementeren is.

Jan Kuipers, auteur van Levelwerk

Gerelateerde berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken..