DISCLAIMER

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Eduforce is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website/webapplicatie en gebruik van informatie / content kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op deze website is gebaseerd op plaatsingen van professionele organisaties. De informatie op deze website kan door Eduforce zonder nadere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd. Eduforce neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website/webapplicatie en maakt gebruik van betrouwbaar geachte bronnen.

Externe Links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Eduforce worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Eduforce heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gebruik informatie
Eduforce aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bronvermelding
Deskundigen, zoals scholen en experts, die gebruik maken van deze website mogen informatie op deze website citeren en gebruiken bij hun werkzaamheden, mits dit gebeurt in de geest van Eduforce en voorzien van bronvermelding.

Techniek
Deze website kan elementen bevatten die te downloaden zijn. Eduforce garandeert niet de werking van deze elementen en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze zaken of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Eduforce aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of informatie.

Eduforce kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de applicatie kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur.

© Eduforce 2020. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..