088 - 0200 300
mail@eduforce.nl

Voor wie is Levelwerk bedoeld?

Levelwerk is bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben omdat ze vaak snel klaar zijn met hun opdrachten en ‘meer’ aan kunnen.  Veel intelligente en (hoog)begaafde kinderen vervelen zich regelmatig op school. Met name de gemakkelijke leerstof, de stap voor stap uitleg en de vele oefeningen leiden vaak tot frustratie. Met de opdrachten en materialen van Levelwerk leg je ook voor hen de lat hoog.

 

Leren leren

Met het leerstofaanbod van Levelwerk leer je intelligente kinderen leren. Op het moment dat er moeilijker leerstof wordt aangeboden en het kind merkt dat er echt iets wordt gevraagd aan inspanning, ontstaat er een eerste reactie van schrik. Het kind beseft dat er gewerkt moet worden en dat er mogelijk fouten worden gemaakt, omdat ze het niet meteen snappen. Dat geeft een gevoel van onzekerheid en spanning.

Het is bij het aanbod van moeilijke leerstof juist de bedoeling dat kinderen leren de confrontatie aan te gaan met dit gevoel. Alleen op deze wijze leren ze wat het proces van ‘leren’ inhoudt. Het is nodig dat dit op jonge leeftijd wordt aangeleerd, want oefening baart kunst.

 

Excellent presterende leerlingen

Leerlingen die excellent presteren, zowel op Cito als op methode gebonden toetsen kunnen aan de slag met Levelwerk. Bij deze leerlingen moet er sprake zijn van een hoge 1 op begrijpend lezen, rekenen en wiskunde. Daarnaast moet er een prognose van een hoge 1 in de vaardigheidsscore worden weergegeven.

Levelwerk is ook bedoeld voor intelligente en (hoog)begaafde kinderen, die op grond van een zorgvuldige diagnose met een signaleringsinstrument als DHH of SIDI 3 als begaafd worden gediagnostiseerd.

Het materiaal kan ook worden gebruikt voor kinderen die op één vakgebied uitblinken, bijvoorbeeld op rekenen

© 2015 Levelwerk - Alle rechten voorbehouden