088 - 0200 300
mail@eduforce.nl

Veelgestelde vragenUw stelling dat het een kind Levelwerk niet mag onthouden op basis van een verminderde werkhouding klopt!
Een van de oorzaken van onderpresteren is inderdaad een slechte leer-/werkhouding. Zo’n werkhouding wordt vaak ontwikkeld door een te lang te simpel onderwijs aanbod waardoor er een gecreëerde studieluiheid ontstaat. Deze studieluiheid resulteert in onderpresteren. De leerbehoefte van deze leerling is juist de confrontatie zoeken met moeilijke stof, waardoor het leergedrag wordt ontwikkeld.
De specifieke reden, waarom de leerkracht deze werkwijze volgt, kennen we niet en daarom kunnen we daar niets over zeggen.

In algemene zin is het zo dat Levelwerk wordt aangeboden voor excellente en/of (hoog)begaafde kinderen, waarbij de basisstof uit de methode wordt gecompact (en delen worden geschrapt) en waarin de blokken uit Levelwerk als verplicht werk wordt aangeboden.
Levelwerk is hierbij dus niet iets wat mág, maar wat móet. In de basisstof moet dan flink worden geschrapt, om tijd te maken voor deze lijn. De kinderen die hiervoor worden geselecteerd, op basis van zorgvuldig onderzoek, kunnen dit goed aan. De basisstof is voor hen veel te simpel.

Het komt voor dat een kind delen uit Levelwerk maakt, bijvoorbeeld alleen het rekenprogramma of het taalprogramma, met hetzelfde verplichte karakter, ook op basis van onderzoek.

Daarnaast kiezen scholen er soms voor om delen uit Levelwerk als een vorm van ‘pluswerk’ aan te bieden, voor hard werkende leerlingen, die snel klaar zijn. Deze vorm van Levelwerk is meer vrijblijvend en facultatief. Het lijkt er op dat de leerkracht van uw kind deze keuze heeft gemaakt.

De boekjes over de talen zaten in de boxen, om kinderen te laten ervaren wat het is om iets nieuws te moeten leren waarbij ze weinig tot geen voorkennis bezitten. De stof is niet zozeer bedoeld om echt Spaans of Duits te leren, maar meer om te leren wat het is om te leren. Daarom is er ook voor gekozen om de afwisseling zo groot mogelijk te laten zijn.
In de nieuwste updates hebben we deze boeken er echter uit gehaald en vervangen door een andere inhoud. De reactie van inhoudelijke vakdidactici, uit met name VO, gaf bij deze keuze de doorslag.
Levelwerk is niet bedoeld als kiesbox, waaruit kinderen zelf interessante onderwerpen mogen kiezen. Het is echt een leerlijn voor hele slimme kinderen, met verplichte opdrachten en wat dat betreft geen keuzewerk. De inhoud van de boeken en de bijbehorende opdrachten passen dan ook bij dat niveau. Scholen stemmen Levelwerk af op deze doelgroep, met bijpassende begeleiding.

Dat uw kind niet hoogbegaafd is, betekent niet persé dat hij/zij niet gebruik kan maken van de wereldoriënterende onderwerpen uit Levelwerk, maar u dient rekening te houden met de moeilijkheidsgraad.
U kunt met school overleggen of hij een keer een boekje mag proberen, u kunt ook vragen of de school een losse set boeken over een of enkele onderwerpen aan wil schaffen. Dat kan op de site https://www.eduforce.nl/werkboeken-hoogbegaafdheid.html

Mocht de school hier niet in mee willen gaan, dan raad ik u aan om in de boekhandel of bibliotheek te zoeken naar mooie boeken over de onderwerpen die uw kind interessant vindt.

Ja, in het boek van Marielle van der Stap ‘Van kerndoel tot referentieniveau’ (Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2013/2014), wordt aangegeven dat er voor meer- en hoogbegaafde kinderen sprake moet zijn van een verdiept arrangement, in de vorm van compacten en verrijken. Hierin worden tips gegeven, maar er is geen wettelijke eis aan vorm en inhoud.
In het nieuwe voorlopig waarderingskader PO dec 2014 van de Inspectie PO wordt aangegeven: ‘Er is voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod krijgen op een ander niveau dan de
leeftijdsgroep een (ontwikkelings)perspectief opgesteld’. Over inhoud of eisen van zo’n perspectief wordt niet gesproken.
Ja, dat kan. Voor slimme rekenaars kun je op eenvoudige wijze alleen het reken deel uit de opdracht kaarten nemen dat als verrijkingswerk aanbieden.
Nee, het vraagt begeleiding. De meest ideale werkwijze is om één keer per week een half uur met kinderen over Levelwerk te praten. Het is aan te raden om deze gesprekken echt in te plannen op een vast moment in de week. Naast dit wekelijks gesprek kun je van tijd tot tijd hulp bieden tijdens je hulpronde.
Levelwerk vraagt een investering van circa 1 a 1 ½ uur per dag. Het is het beste om deze tijd op het rooster in te plannen. Dat betekent dus stevig compacten en stevig verrijken.
Levelwerk voldoet in ruime mate aan de referentieniveaus. Er is bij Levelwerk sprake van een gestructureerde leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen op een breed terrein.
Bij Levelwerk kan goed worden samengewerkt.
Vooral de open opdrachten nodigen uit tot samenwerken. Het is wel aan te bevelen dat je voor een goede afwisseling zorgt. Het is belangrijk dat kinderen ook leren om individueel aan opdrachten moete werken en voorkom dat ze te veel kunnen meeliften.
Het is de bedoeling dat Levelwerk zo veel mogelijk door de leerling zelf wordt nagekeken. In het wekelijks overleg kun je een scan maken van het gemaakt werk. Op deze wijze kost het weinig tijd, In het gesprek kun je vervolgens in gaan op successen en knelpunten.
Leg de lat daarbij hoog, maar probeer het kind zo veel mogelijk eigenaar te laten zijn van het werken.
Sommige onderdelen moeten worden gepresenteerd. Je kunt er voor kiezen om dat in de kleine groep van Levelwerkers te doen, maar het kan ook in de gehele groep.
De monitoring van Levelwerk vindt plaats in het wekelijks overleg, hét centrale punt. Daarbij kan je gebruik maken van het leerlingboek. De Levelwerker ontvangt bij elk blok een nieuw leerlingboek.
Plannen – overnemen op de taakbrief
Uitvoeren – wekelijks overleg
Evalueren – aan het einde van het blok
Aandachtspunten voor volgend blok
Beoordelen – aan het eind van het blokHeb je ook een vraag over Levelwerk? Stel ‘m gerust! Mail je vraag naar: info@levelwerk.nl

Ook een vraag over Levelwerk? Stel hem hieronder

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je vraag over Levelwerk:

© 2015 Levelwerk - Alle rechten voorbehouden