088 - 0200 300
mail@eduforce.nl

Updates Levelwerk box 6

– Denken over Taal – groep 8 (5 ex.). Bestellen
– Denken over Taal – groep 8, handleiding leerkracht. Bestellen
– Verrijkingswerk Literatuur en creatief schrijven (5 ex.). Bestellen
– Handleiding Literatuur en creatief schrijven. Bestellen
– Verrijkingswerk Verenigde Staten (5 ex.). Bestellen
– Handleiding verrijkingswerk Verenigde Staten. Bestellen
– Nikitin 5 (spel). Bestellen
– Techniekset waterenergie + opdrachtkaarten. Bestellen
– Nederlandse handleiding techniekset waterenergie
– Opdrachtkaart De Koude Oorlog
– Werkboek Inleving en verbeelding (5 ex.). Bestellen
– Leesboek De Klank van Kleuren. Bestellen
– Levelwerkmap 6

 

© 2015 Levelwerk - Alle rechten voorbehouden