088 - 0200 300
mail@eduforce.nl

Sherrill Woldberg Sherrill Woldberg

Sherrill Woldberg-Wels is onderwijskundige en specialist (hoog)begaafdheid. In haar dagelijkse praktijk begeleidt zij binnen het basisonderwijs (school)teams op het gebied van (hoog)begaafdheid en Het jonge Kind. Zij is onder andere gespecialiseerd in het differentiëren in de klas en het ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen. Binnen Cedin participeert zij in de productgroep Excellent Leren, waarbij onder andere (kennis)ontwikkeling, kennisdeling en de dagelijkse praktijk centraal staan.

© 2015 Levelwerk - Alle rechten voorbehouden